ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชุติมณฑ์ มีนา
ครูจ้างตามโครงการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเบญจภรณ์ ออมสิน
ครูจ้างตามโครงการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2